Boendeinformation

Boendeinformation

BRF Klaviaturen

Vår förening består av 38 lågenheter på adresserna Portalgatan 91-105. I föreningen finns även en uthyrningslokal i hörnet på Portalgatan/Vattholmavägen. Till varje lägenhet hör en bopärm där du hittar information om drift och skötsel av lägenheten. Se till att du vet var pärmen är och kom ihåg att byta ut informationen om du t.ex. skulle byta vitvaror.


Samfällighetsföreningen Östra Orgeln

Vår förening ingår i en samfällighetsförening tillsammans med de två grannhusen runt innergården. Längs med Vattholmavägen ligger BRF Organisten och längs med Portalgatan har Uppsalahem hyreslägenheter. Tillsammans sköter vi om innergården, garaget m.m.


1.      Andrahandsuthyrning


För att kunna hyra ut sin lägenhet i andrahand krävs styrelsens medgivande. För att styrelsen ska kunna godkänna en sådan förfrågan har vi valt att ställa följande grundkrav:


  1. Styrelsen ska kunna ta del av det tänkta hyreskontraktet innan beslut fattas. (Inklusive namn på hyresgäst(er), hyra, etc.)

  2. Uthyrningstiden ska vara minst 1 månad och maximalt 6 månader.

  3. Uthyrning får endast ske till fysiska personer (ej juridiska, så som företag eller föreningar)

  4. Hyresnivån ska vara kostnadsbaserad. Den får inte vara påtagligt högre än summan av uthyrarens kapitalkostnad och driftskostnad. Läs mer hos Hyresnämnden.

  5. På varandra följande (i närtid) hyreskontrakt godkännes ej.

  6. Styrelsen ska få en kopia av hyreskontraktet.


            Föreningen tar ut en avgift på 10 % av prisbasbeloppet för andrahandsupplåtelse.


2.      Balkonginglasning


Eftersom styrelsen måste godkänna inglasningen är det lämpligt att kontakta styrelsen tidigt, så att processen kan ske i samråd. Från föreningens sida har vi valt att begränsa oss till den leverantör och utförare som gjort tidigare inglasningar, detta för att helhetsintrycket av fastigheten inte ska påverkas negativt. Om du vill glasa in din balkong så söker du själv bygglov hos Uppsala kommun. Mer information om det finns på deras hemsida: www.uppsala.se


3.      Bostadsrättsförsäkring och -tillägg


I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för samtliga boende. Du behöver därför inte skaffa ett eget tillägg till din hemförsäkring.


4.      Bredband, TV och IP-telefoni


Föreningen har avtal med Telia för TV, bredband och IP-telefoni. Kostnaden för dessa tjänster ingår i månadsavgiften.


5.      Garaget/parkering


Föreningen har totalt 31 st parkeringsplatser varav 21 st är garageplatser, 6 st är garageplatser med gallergrind och 4 st är parkeringsplatser utomhus. Kostnaden för hyra parkeringsplats skiljer sig mellan de tre olika alternativen och tecknas genom ett hyresavtal mellan föreningen och medlemmen. I ditt hyresavtal hittar du även de förhållningsregler som gäller. Ta kontakt med styrelsen om du är intresserad av att hyra en plats.


6.      Individuell mätning av vatten och el


Föreningen har individuell mätning av varm- och kallvatten. Det innenär att du kommer att faktureras separat för din faktiska förbrukning. Detta sker var tredje månad och står som en egen post på avgiftsavin.


Vi ser för närvarande över möjligheten att införa individuell mätning även av vår el. Det skulle innebära att alla boende delar på ett gemensamt elabonnemang. Det innebär i första hand att var och en slipper de fasta avgifterna till Vattenfall.


7.      Nyckelhantering


All hantering av lägenhetsnycklar sköts av BBGruppen. Om du vill ha en extranyckel behöver du ta med en rekvisition från styrelsen. En extranyckel kostar 350 kr.


8.      Ordningsregler


Bland dokumenten på den här sidan hittar du våra ordningsregler. Dessa finns även uppsatta i trapphuset.


9.      Störningar


Om du blir störd av dina grannar är det bästa du kan göra att själv ta kontakt och förklara att du störs. I annat fall kan du ta kontakt med styrelsen. Upprepade fall av allvarliga störningar kan leda till varning eller till och med uppsägning av lägenheten.


10.      Tvättstuga


Det finns en tvättstuga att boka i BRF Organistens hus på Vattholmavägen 6 A. Det är samma kod till dörren som vanligt för att ta sig in i trapphuset. Mer information om tvättstugan finns bland dokumenten.


11.      Återvinningsrum


Vi boende har tillgång till två återvinningsrum; ett bredvid Portalgatan 105 och det andra i hörnet vid nedfarten till garaget. Återvinningsrummet på långsidan längs Portalgatan är avsett för Uppsalahems boende och ska inte användas av oss.

Dokument

Förtroendevalda

Styrelsen

Martin Coborn, ordförande

Erik Florman, vice ordförande

Elisabeth Enander, ledamot

Johan Klaar, ledamot

Martin Coborn, ledamot

Najat Ait Balla, suppleant

Marianne Malmqvist, suppleant


Valberedning

Ulla Irving, ordförande

My Borg, ledamot

Karin Wernersson, ledamot


Revisor

BoRevision AB

Hitta till ossPortalgatan 91-105

754 18 UPPSALA


Kontakta styrelsenMejl: styrelsen@brfklaviaturen.se

Ordförande: Martin Coborn


Snabblänkar|  Hem  |  Om föreningen |  Boendeinformation |

|  Kontakta oss |

Copyright © All Rights Reserved