Boendeinformation

Boendeinformation

BRF Klaviaturen

Vår förening består av 38 lågenheter på adresserna Portalgatan 91-105. I föreningen finns även en uthyrningslokal i hörnet på Portalgatan/Vattholmavägen. 

Bopärm: Till varje lägenhet hör en bopärm där du hittar information om drift och skötsel av lägenheten. Se till att du vet var pärmen är och kom ihåg att byta ut informationen om du t.ex. skulle byta vitvaror.


Samfällighetsföreningen Östra Orgeln

Vår förening ingår i en samfällighetsförening tillsammans med de två grannhusen runt innergården. Längs med Vattholmavägen ligger BRF Organisten och längs med Portalgatan har Uppsalahem hyreslägenheter. Tillsammans sköter vi om innergården, garaget med mera.


Tvättstuga

Det finns en tvättstuga att boka i BRF Organistens hus på Vattholmavägen 6 A. Det är samma kod till dörren som vanligt för att ta sig in i trapphuset. Till varje lägenhet hör två tvättstugenycklar som används för att boka tvättstugan. Det är inte tillåtet att tvätta sent på kvällar eller nätter. Under dessa tider är strömmen avstängd till maskinerna.


Mer information om tvättstugan finns bland dokumenten på denna sida.


Bredband, TV och IP-telefoni

Föreningen har avtal med Telia för TV, bredband (250/250) och IP-telefoni. Kostnaden för dessa tjänster debiteras med en obligatorisk avgift på 212 kr/mån.


Återvinningsrum

Boende har tillgång till två återvinningsrum; ett bredvid Portalgatan 105 och det andra i hörnet vid nedfarten till garaget. Återvinningsrummet på långsidan längs Portalgatan är avsett för Uppsalahems boende och ska inte användas av oss.


Individuell mätning av vatten och el

Föreningen har individuell mätning av varm- och kallvatten. Det innenär att du kommer att faktureras separat för din faktiska förbrukning. Detta sker var tredje månad och står som en egen post på avgiftsavin.


Föreningen har gemensamt elavtal tillsammans med grannföreningen BRF Organisten. Det innebär att alla boende delar på ett gemensamt elabonnemang och att var och en slipper de fasta avgifterna till Vattenfall. Du behöver därför inte något avtal med en egen elleverantör. Elen faktureras separat var tredje månad på samma sätt som vattenkostnaden.


Bostadsrättsförsäkring och -tillägg

I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för samtliga boende. Du behöver därför inte skaffa ett eget tillägg till din hemförsäkring.


Balkongerna

Balkonginglasning

Eftersom styrelsen måste godkänna inglasningen är det lämpligt att kontakta styrelsen tidigt, så att processen kan ske i samråd. Från föreningens sida har vi valt att begränsa oss till den leverantör och utförare som gjort tidigare inglasningar, detta för att helhetsintrycket av fastigheten inte ska påverkas negativt. Om du vill glasa in din balkong så söker du själv bygglov hos Uppsala kommun. Mer information om det finns på deras hemsida: www.uppsala.se


Sätta upp saker på väggen eller i taket

Man får inte borra eller göra annan åverkan på fasaden eller i balkongtaket. Om du t.ex. vill hänga upp belysning eller blomkrukor måste du därför använda ett lim eller liknande i stället för att borra eller skruva.


Måla taket

Du får måla taket på balkongen under förutsättning att du använder en betongfärg för utomhusbruk. Du får bara använda färgerna NCS S 0500-N (vit) eller NCS S 2000-N (ljusgrå).


Garaget/parkering

Föreningen har totalt 31 st parkeringsplatser varav 21 st är "vanliga" garageplatser, 6 st är garageplatser med gallergrind och 4 st är parkeringsplatser utomhus.


Du kan ställa dig i kö till garaget från det datum du beviljats medlemskap i föreningen, även om du inte flyttat in ännu. Om du vill ställa dig i garagekön, eller har andra frågor kring parkering kan du mejla till parkering@brfklaviaturen.se.


Priser

Kostnaden för hyra parkeringsplats skiljer sig mellan de tre olika alternativen och tecknas genom ett hyresavtal mellan föreningen och medlemmen. 


Priser: 870 kr för garageplats, 400 kr utomhus, 1 100 kr för plats med gallergrind.


Elbilsladdare

Föreningen har laddare till elbilar installerade på 22 av platserna. Kostnaden att hyra en elbilsplats är den vanliga hyran + 150 kr/mån. Slutligen tillkommer den faktiska kostnad som används för laddningen.


Om du har en laddare på din plats men inte har någon elbil betalar du inget extra.


Ytterligare plats

Som huvudregel tillåter vi bara en parkeringsplats per lägenhet. Om det finns lediga platser tillåter vi dock att samma lägenhet har flera platser, men bara fram till dess att någon utan plats önskar hyra.


Nyckelhantering

All hantering av lägenhetsnycklar sköts av AB Byggbeslag. Om du vill ha en extranyckel behöver du ta med en rekvisition från styrelsen. En extranyckel kostar 350 kr.


Om du har frågor kring nycklar eller vår hantering kan du mejla till nycklar@brfklaviaturen.se. 


Ordningsregler

Bland dokumenten på den här sidan hittar du våra ordningsregler. Dessa finns även uppsatta i trapphuset.


Störningar

Om du blir störd av dina grannar är det bästa du kan göra att själv ta kontakt och förklara att du störs. I annat fall kan du ta kontakt med styrelsen. Upprepade fall av allvarliga störningar kan leda till varning eller till och med uppsägning av lägenheten.


Fastighetsskötsel och felanmälningar

Föreningen har anlitat Uppsala Fastighetstjänst (UFT) som fastighetsskötare. De har den regelbundna tillsynen över vår fastighet och tar kontakt med styrelsen om de ser något som behöver åtgärdas. Om du själv upptäcker något som är fel eller trasigt kan du antingen ta kontakt med styrelsen om det är något som behöver utredas, eller göra en felanmälan direkt hos UFT via deras hemsida (klicka här för att komma till sidan).


Andrahandsuthyrning

För att kunna hyra ut sin lägenhet i andrahand krävs styrelsens medgivande. Du ansöker genom att fylla i denna blankett och skicka den till styrelsen@brfklaviaturen.se. Du kan även använda mallen för överenskommelse om avstående av besittningsskydd.


För att styrelsen ska kunna godkänna en sådan förfrågan har vi valt att ställa följande grundkrav:


    1. Styrelsen ska kunna ta del av det tänkta hyreskontraktet innan beslut fattas. (Inklusive namn på hyresgäst(er), hyra, etc.)

    2. Uthyrningstiden ska vara minst 1 månad.

    3. Uthyrning får endast ske till fysiska personer (ej juridiska, så som företag eller föreningar)

    4. Hyresnivån ska vara kostnadsbaserad. Den får inte vara påtagligt högre än summan avuthyrarens kapitalkostnad och driftskostnad. Läs mer hos Hyresnämnden.

    5. Styrelsen ska få en kopia av hyreskontraktet.


Föreningen tar ut en avgift på 10 % av prisbasbeloppet för andrahandsupplåtelse.


                                                                                                Denna sida uppdaterades/kontrollerades senast den 2 januari 2024.

Dokument

Förtroendevalda

Styrelsen

Joakim Berglund, ordförande

Claes Holmgren, vice ordförande

Najat Ait Balla, ledamot

Peter Wengelin, ledamot

Marianne Malmqvist, ledamot

Eric Ramenblad, suppleant

Pernilla Östlund, suppleant


Valberedning

Edvin Eriksson, ordförande

Jenna Eklund

Carl Bondesson


Revisor

BoRevision AB